Wegens grote belangstelling tweede Info Meeting voor nieuw traject Design to Market

De Talenthub voor design zoekt tien talentvolle ontwerpers voor de nieuwe lichting.

Design to Market streeft ernaar om per jaar een groep van tien talentvolle ontwerpers in- dividueel te ondersteunen bij hun zakelijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Het doel is de economische positie van jonge ontwerpers te versterken door middel van training, mentoring en matching met opdrachtgevers. Een uniek en begeleidingstraject rondom een eigen casus en ontwikkeldoelen, gefund door overheid en bedrijfsleven!
De nieuwe lichting start in juni 2021 met een kennismakingsbijeenkomst, en het trainingspro- gramma is vanaf eind augustus 2021 ingepland.
Op 12 april organiseert Design to Market een tweede meeting voor ontwerpers die interesse hebben om deel te nemen.

Ma 12 april | 15:30-17:30 | online via Zoom
Aanmelden verplicht!