Partners

Design to Market is een programma met een focus op maatschappelijke relevantie, innovatie en ondernemerschap. Ons doel is om de meerwaarde van design voor economie en maatschappij te vergroten. Design to Market werkt hiervoor intensief samen met corporates, kennisinstellingen, Incubators, NGO's en overheidsorganisaties die geloven in de kracht van Design Driven Innovation. Samen willen we maatschappelijke impact hebben; de kwaliteit van leven verbeteren. Niet alleen kunnen ontwerpers profiteren van samenwerking met gevestigde partners, maar ook andersom geldt dat partners baat hebben bij interactie met deze creatieve startups.

Founding Partners

Design to Market wordt ondersteund door een samenwerkingsverband van: Dutch Design Foundation, de Kazerne, Designforum, Museum van Bommel van Dam, Stichting Museumplein Limburg en Design Museum Den Bosch. Deze instellingen brengen expertise en netwerk in. Designforum is de initiatiefnemer en penvoerder. Design to Market is officieel onderdeel van de TalentHub Brabant en wordt structureel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.
Contactgegevens

Design to Market heeft een thuisbasis in Eindhoven, het hart van een innovatieve regio van wereldklasse die gespecialiseerd is in design en technologie. Hier denken we aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen. Het ecosysteem voor startende bedrijven in de Brainportregio is goed georganiseerd en bevordert open innovatie. Hierdoor worden ideeën sneller omgezet in oplossingen en met meer succes geïmplementeerd.

Contactgegevens:
Jos Hardeman, Programma manager
040-7872591 of 06 41051186
Klokgebouw 126, 5617 AB Eindhoven
mail@designforum.nl