Designers te zien in Expo 'Van Hier & Verder'

Nog tot en met 14 november is werk van ontwerpers Billie van Katwijk, Nando Dolleman en Lola Gielen te zien in de expo 'Van Hier & Verder' in de Lochal in Tilburg. Allen namen deel aan Design to Market. Deze tentoonstelling laat het resultaat zien van talentontwikkeling in Brabant, van design tot muziek, van theater tot film.

In het werk van conceptueel productontwerper Billie van Katwijk staat haar fascinatie voor de natuur centraal: dat oneindig veranderende, groeiende, bloeiende, stervende, ontspruitende fenomeen. Uit deze natuurlijke cycli en metamorfose komen allerlei materialen voort. Sommige worden gekoesterd (goud, olie, diamanten), terwijl andere materialen ongezien of niet gewaardeerd blijven. In haar werk ontrafelt ze de schoonheid van deze materialen. Te zien in de Lochal: haar project Ventri waarin ze koeienmagen, slachtafval, transformeert tot tassen. 
 
De stoelen van Nando Dolleman zijn ontstaan vanuit low-tech experimenten. Hierbij dipt Dolleman constructies van metaal in een badje met zeepwater waardoor er zeepbellen in de open ruimtes ontstaan. Deze laten zien wat de meest efficiënte manier is om het oppervlak te vullen. De vorm die door de zeepbellen ontstaat, vertaalt hij vervolgens naar een high-tech design object. Op deze manier ontwerpt hij de frames, maar bepaalt de natuur de vorm. 
In zijn werk is Dolleman erg geïnteresseerd in wetenschap. Hij omschrijft zichzelf als een pragmatische dromer, die zich over de natuur kan verwonderen en dit wil doorgeven aan anderen. Zijn werk is dan ook bedoeld om mee te spelen en gebruikt te worden. 
 
Felix is een sociale robot, ontwikkeld door Lola Gielen. Felix helpt mensen communiceren over hun gevoel. Door aan Felix te draaien kunnen gebruikers aan hun omgeving aangeven hoe ze zich voelen. Als ze Felix daarna indrukken, wordt dit verstuurd naar de inlogomgeving. Hier kan de gebruiker en zijn of haar begeleiders in een gevoelskalender zien hoe het gaat. De trends die daar zichtbaar worden, kunnen aanleiding vormen voor een gesprek of behandelplan. Felix helpt allerlei mensen in de zorg en het (speciaal) onderwijs, die het moeilijk vinden om hun gevoel te uiten. 
Lola Gielen is een product- en interactie-designer, conceptueel denker en wetenschapsenthousiasteling. Ze maakt graag objecten om mee te spelen, leren en ontdekken. 

t/m 14 november
Lochal Tilburg