MSc Industrial Design


Terug naar vorige pagina

Sanne Beijer

Sanne streeft met VANIR design naar een inclusieve samenleving zonder stigma. Ieder mens heeft het recht om zijn behoeftes, talenten en passies te vervullen ongeacht een ziekte of handicap. VANIR geeft een stem aan groepen die nog ondervertegenwoordigd zijn binnen de samenleving. Een voorbeeld daarvan zijn mensen met dementie. In ontwerpen wordt meer compassie en empathie gecreërd voor deze doelgroep. Dit doen zij met behulp van design-research methodieken om het gesprek aan te gaan over dit onderwerp en mensen uit te dagen om hun gedachtepatronen te doorbreken. Een van de grootste wereldwijde uitdagingen van deze tijd is dementie. Ondanks dat er meer kennis en bewustwording komt, vindt stigmatisering nog steeds plaats. Om dit probleem aan te pakken is het “Huis van Herinnering” gebouwd. Deze interactieve installatie was een onderzoekstool om te onderzoeken hoe bewustwording wordt vergroot door middel van een immersieve, multi-zintuigelijke ervaring. In het Huis van Herinnering komen mensen waargebeurde persoonlijke verhalen tegen over dementie die worden vertelt door een interactieve knuffelkat. Bekijk de video voor een impressie: https://youtu.be/8tmZ6gVXB_4

sg.beijer@planet.nl
https://sannebeijer.nl/

Uit onderzoek blijkt dat deze projecten bijdragen aan de bewustwording, herkenning, en educatie van dementie binnen onze maatschappij. Aangezien steeds meer mensen dementie zullen gaan krijgen, de druk op de zorg hoog ligt, en er een negatief stigma rondom de ziekte hangt is het belangrijk om hier verandering in te brengen en de negatieve effecten te minimaliseren. Deze installatie is een exploratie waarop een verandering te weeg gebracht zou kunnen worden.


Posts